Nejnovější články

Třešně21.11.2019 Pozvánka...
...

Číst dále..


Evropská Unie se v posledních pěti letech v odpadovém hospodářství ori...

Číst dále..


  V sobotu 18.5. 2019, tedy týden před volbami do Evropského par...

Číst dále..


Pozvánka

Pozvánka MDŽ 2020 IV

Cirkulární ekonomika

kohl jEvropská Unie se v posledních pěti letech v odpadovém hospodářství orientuje na snižování odpadů a postupnou snahu veškeré odpady (rozdělené formálně do cca 256 skupin) opět využívat. Tomuto úsilí byl dán název Cirkulární ekonomika. Jedním z prvních materiálů na podporu této koncepce byla směrnice, která stanovuje povinnost „rozebíratelnosti“ výrobků na komponenty, které by se daly opět využít.

 

kandidati ep2V sobotu 18.5. 2019, tedy týden před volbami do Evropského parlamentu, proběhl v Jičíně na Žižkově náměstí mítink kandidátů KSČM - česká levice společně. Účast kandidátů byla asi rekordem celé kampaně. Do Jičína přijela jednička kandidátky Kateřina Konečná, Lukáš Pařízek, Dagmar Švendová, Anička Vaculíková,Jaromír Kohlíček a Zdeněk Ondráček.

Návrat knihoven

436 ing jaromir kohlicek cscByly doby, kdy se každá obec snažila mít základní vybavenost. Do té patřila hospoda, obchod, kostel a od druhé poloviny 19. století i knihovna. V návaznosti na činnost obrozenců a na snahy o kultivování českého jazyka se od 18. století, kdy prodejce hezky popisuje starší český film. Knihovna také patřila, vedle školy a sokola k „ základním potřebám“, které si Češi přiváželi všude do světa s sebou. Tahle vznikla ve Vídni řada českých spolků pod názvem Comenius Verein, vedle školy provozovaly i knihovny s českými knihami. V roce 1870 vznikla taková knihovna i v Zábřehu.
Když jsme na malé vesnici rekonstruovali bývalou školu na obecní úřad, našlo ze zde logicky i místo na knihovnu.

Hendikepovaní

kohl jTento pojem se používá pro lidi, kterým do tzv. normálu něco chybí. Klasickým příkladem jsou lidé s motorickými poruchami, případně zrakově nebo sluchově postižení a skupina těch, kteří trpí mentálními disfunkcemi. Běžně psychologové považují osoby s IQ pod 70 za nevzdělatelné v hlavním studijním proudu. Některé piruety v našem školství se pokoušejí tuto hranici zpochybnit, ale dosavadní výsledky ukazují, že hranice reálně existuje
Nahoru