Naše kandidátka do Senátu ČR - Mgr. Věra Beranová

vera beranovaNarodila jsem se ve vesničce Chlum,která dnes patří k Lomnici nad Popelkou,ale většinu života žiji v Nymburce.Jsem povoláním učitelka matematiky,kterou jsem vyučovala celkem 44 let,z toho téměř 40 let na jediné škole,a to Středním odborném učilišti a Střední odborné škole v Nymburce.Dnes ještě dle možností pomáhám slabším žákům,např.přes nadaci Otevřená budoucnost v Dětském domově v Nymburce.Členkou KSČM jsem od r.1965.Od r.2002 působím jako zastupitelka města Nymburk a to tři volební období ve funkci předsedkyně kontrolního výboru,toto volební období jako předsedkyně finančního výboru. Mnoho let rovněž vykonávám funkci přísedící senátu Okresního soudu v Nymburce.
Mám dva syny a osm vnoučat.Celý život jsem aktivně sportovala(gymnastika,košíková,odbíjená),teď už se věnuji hlavně cykloturistice.Mým velkým koníčkem je hudba.Desítky let jsem zpívala s různými orchestry(taneční orchestr v Nymburce, Městská hudba Fr.Kmocha v Kolíně či lázeňská dechovka v Poděbradech).Dodnes stále ještě působím v Komorním orchestru Nymburk jako houslistka.
Ke kandidatuře do senátu mě přimělo to,že je mi líto nechat svůj ještě poměrně dobrý duševní potenciál zahálet a ráda bych jej využila ku prospěchu celé společnosti.Jelikož už nejsem vázána žádnými stálými pracovními povinostmi,mohla bych tuto funkci vykonávat,jak my učitelé říkáme,na plný úvazek.
Mojí stěžejní prioritou je pochopitelně školství,o kterém mám největší přehled.Ráda bych se zaměřila na to,aby se základní školství sjednotilo co se týká učebnic a učebních plánů,aby mohly děti přecházet z jedné školy do druhé bez obav,že nebudou mít zvládnutá některá témata.Přílišné zahlcování informacemi které děti nejsou schopny vstřebat,jsou spíše ke škodě.Někdy opravdu méně znamená více.Rovněž učňovské školství,ve kterém jsem desítky let působila,volá po nápravě.Ke zkvalitnění přípravy učňů je třeba aby měli možnost se v posledním učebním roce zapojit do výrobního procesu v závodech nebo u soukromníků.Všeobecně je třeba uzákonit povinnost prvního zaměstnání všech mladých,kteří ukončí své profesní studium.Pochopitelně je mnoho dalších problémů,které je třeba řešit,jak ve sféře sociální,zdravotnictví,státní správy či životního prostředí.
V Nymburce,kde žiji,nám již déle než dva roky znepříjemňuje život provoz firmy AZOS,která,ač nemá všechna potřebná povolení,nehodlá zrušit svoji výrobu a výpary,které tuto výrobu provázejí,způsobují obyvatelům značné zdravotní problémy.I toto je potřeba pomocí nejvyšších státních orgánů řešit.Rovněž by naší společnosti velmi prospělo,kdyby byla zavedena hmotná odpovědnost všech veřejných činitelů a úředníků,kteří svým jednáním způsobí škodu na státním či veřejném majetku.Pokud mi budete chtít pomoci prosadit některé z mých priorit,přijďte mě,prosím,podpořit svými hlasy v podzimních volbách do Senátu.Bude mi velkou ctí pracovat pro dobro nás všech.

Děkuji za podporu.

Mgr. Věra Beranová
skola2 6854 x
Nahoru